برگشت

مقالات زیر مربوط به گروه مخابرات و ارتباطات می باشد.

تعداد عناوين : 3 تعداد صفحات :  1


:: جـسـتـجـو در بانـک اطـلـاعـاتی مقالات ::

 مـورد جـسـتـجـو :

:: طراحی سیستمهای تعبیه شده   [حجم 217.84 کیلوبایت]

:: تراکنشهای وبی   [حجم 489.21 کیلوبایت]

:: آشنایی با سیستمهای آنتن مرکزی   [حجم 449.17 کیلوبایت]